Tổng hợp bài tập mẫu của các thành viên Huytraining


porfolio-minh-kts1_017-738x554

Tổng hợp một số bài mẫu rất đẹp của các thành viên Huytraining

  1. Mốt số công trình của Giảng viên Quang Minh

2. Bài tập khóa Offline Revit kiến trúc tại Huytraining

3. Công trình tham gia của Giảng viên Huy Thắng

4. Tekla Villa của Giảng viên Đào Hải Nam

[Tekla] Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang – Lê Vũ Hải

5. Các sản phẩm Viết bằng VBA của Giảng viên Trung Trần

6. Hàng rào – Nguyễn Hoàng Anh

 

7. Nhà nghỉ công nhân – Nguyễn Hoàng Anh

8. Revit + NavisWork Mô phỏng tiến độ thi công

Học thêm Revit Structure tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

Comments

comments

Comments

Scroll Up