[Kết cấu] Tài liệu Offline các chuyên đề Kết cấu tại Pixels Cafe


khoa-hoc-offline-in-738x415

Huy Training xin chia bộ tài liệu Offline chuyên đề kết cấu tại Pixels Cafe

5. Giới thiệu các công trình thiết kế Robot Structural của Giảng viên Trần Hữu Thắng

 

4. Giải đáp Robot Structural

 

3. Giới thiệu Tekla Structures 21

 

2.  Chuyên đề về Robot Structural 2016

1.  Chuyên đề về kết cấu trong BIM

Comments

comments

Comments

Scroll Up