[Download] Phần mềm Tekla Structures 18


sneak-preview-of-tekla-structures-18-1-738x369

Tekla Structures là một phần thiết kế 3D mạnh mẽ, một trong những phần mềm thiết kế mô hình thông tin BIM được ứng dụng ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Tekla Structures có rất nhiều phiên bản, nhưng theo admin sử dụng thì Tekla Structures 18 là chạy ổn định và phù hợp với  các cấu hình máy nhỏ. Vì vậy huytraining cung cấp cấp cho bạn phần mềm này để các bạn có máy cấu hình hơi yếu chó thể tiếp cận với phần mềm này

Phần mềm Tekla Structure dựng được hầu hết các cấu kiện phức tạp với độ chính xác cao nên rất phù hợp với các bạn đang thiết kế về kết cấu thép.

Huytraining xin chia sẽ cách tạo tài khoản Education để down phần mềm này về và sử dụng trong việc học tập, link down ở cuối bài viết. Bạn kick vào link để nhận được link down

Download

Học thêm Revit Structure tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

 

Comments

comments

Comments

Scroll Up